Martinská poliklinika
Dovoľte nám v krátkosti predstaviť našu spoločnosť, jej pracoviská a poskytované služby.

 

Martinská poliklinika, s.r.o. bola založená v roku 2002 ako nástupnícka organizácia Polikliniky Martin. Od roku 2003 sa snažíme poskytnúť našim pacientom – klientom nášho zdravotného zariadenia čo možno najlepšie služby s dôrazom na prístrojové vybavenie, kvalitu, odbornosť a celkové prostredie ambulancií. Zdravotnú starostlivosť poskytujeme ako na všeobecných, detských tak aj odborných pracoviskách. Taktiež prevádzkujeme oddelenia rehabilitácií i RTG.

 

Veríme, že naša práca bude prospešná ako Vám tak i Vášmu zdraviu.

 

Ďakujeme za prejavenú dôveru.