Martinská poliklinika


Firma

Obchodné meno:     
Martinská poliklinika, s.r.o.


Sídlo:
Československej armády 3
036 01 Martin
 
Hlavný predmet činnosti:
Prevádzkovanie zdravotného zariadenia
 
Právna forma:         
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Štatutárny orgán:
konateľ
Ing. Jaroslav Kubica
 
Rok vzniku:  
2002
 
IČO:  
36 405 418
 
DIČ:  
2021666823
 
IČ DPH:       
Neplatca DPH
 
Bankové spojenie:   
VUB, a.s.
 
Číslo účtu:    
IBAN SK68 0200 0000 0026 9078 4058
 
Obchodný register:
Obchodný register vedený pri Okresnom súde v Žiline, Oddiel: Sro, Vložka číslo 13563/L 
 
 

 

výpis OR